Informacje ogólne

 

REGULACJE EUROPEJSKIE DOT. PRACOWNIKÓW TRANSGRANICZNYCH

Rozporządzenie o zabezpieczeniu społecznym (WE) nr 883/2004 reguluje systemy zabezpieczenia społecznego pomiędzy państwami członkowskimi UE. Zgodnie z tą umową o zabezpieczeniu społecznym jesteś zobowiązany do opłacania ubezpieczenia społecznego w Holandii. Obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie od długotrwałej opieki, ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, ubezpieczenie od niezdolności do pracy i ubezpieczenie emerytalne.

U nas pełne ubezpieczenie socjalne jest zagwarantowane!

 
 
(SOFI) NUMER BSN

Do 2007 roku nosił on nazwę numeru Sofi, obecnie jest to BSN (Bürger Service Nummer). Służy do jednoznacznej identyfikacji we wszystkich sprawach socjalnych i podatkowych.

Po rozpoczęciu pracy w Holandii należy złożyć wniosek o wydanie BSN w urzędzie gminy w Holandii. Wymaga to osobistego stawiennictwa w ustalonym terminie. Umówimy cię na tę wizytę i oczywiście będziemy ci towarzyszyć. Ważny jest aktualny dowód osobisty, gdyż prawo jazdy w tym przypadku nie wystarczy.

 

VCA/SCC

Certyfikat VCA jest wymagany od pracowników w Holandii w zakresie przepisów bezpieczeństwa w miejscu pracy. Po pomyślnym ukończeniu kursu otrzymuje się certyfikat BHP. Oferujemy naszym pracownikom możliwość jego uzyskania. Kurs i egzamin są prowadzone dla ciebie w języku polskim.


UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Jako pracownik transgraniczny jesteś obowiązkowo ubezpieczony w holenderskiej kasie chorych. Dbamy o to, aby twój holenderski pracodawca zajął się rejestracją i opłacaniem twoich składek.

 

DODATEK NA DZIECKO

Zawsze masz prawo do najwyższego zasiłku rodzinnego.

Jeśli samemu jest się uprawnionym do zasiłku rodzinnego, otrzymuje się holenderski zasiłek rodzinny. Różnicę między tym a normalnie wyższym niemieckim zasiłkiem rodzinnym wypłaci ci poprzedni urząd ds. świadczeń rodzinnych. Jeśli masz dzieci w wieku powyżej 18 r.ż., tracisz prawo do holenderskiego zasiłku rodzinnego.

 
UBEZPIECZENIE EMERYTALNE

Jesteś obowiązkowo ubezpieczony w ustawowym systemie ubezpieczeń emerytalnych. Po 6 miesiącach zatrudnienia pracodawca zakłada dla ciebie prywatną polisę emerytalną i opłaca twoje składki. Wszystkie nabyte prawa są niezależne od firmy i należą wyłącznie do ciebie.

 
UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA

Jesteś także automatycznie ubezpieczony od bezrobocia w Holandii; składki ubezpieczeniowe opłacane są w Holandii.

 
UBEZPIECZENIE WYPADKOWE

W Holandii nie istnieje odrębne ubezpieczenie od wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Wypadki przy pracy w Holandii traktowane są jako niezdolność do pracy.

 
PODATKI

Płacisz również podatek dochodowy za pracę w Holandii. Twoje zeznanie podatkowe dotyczące "światowego dochodu" jak zwykle składasz w urzędzie skarbowym w twoim kraju zamieszkania. Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania gwarantuje, że nie będziesz musiał płacić podatków w obu krajach jednocześnie.